Ostoskorin sisältö0  tuotetta - Yhteensä 0.00 €

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §


Rekisterinpitäjä

TT-Kulta Oy

Sarkatie 1

01720 Vantaa

Y-tunnus: 2974930-6


Yhteyshenkilö

Tiia Seppänen

Puhelin: 040 5466 185

Sähköposti: tiia @ tt-kulta.fi


Rekisterin nimi

- Muistoja -verkkokaupan asiakasrekisteri

- Yhteydenottorekisteri


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Verkkokaupan asiakasrekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja tilausten toimittamiseen.

Yhteydenottorekisteriä käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen ja sen edellyttämiin yhteydenottoihin.


Rekisterin sisältö

Verkkokaupan asiakasrekisteri sisältää;

- etunimi, sukunimi

- postiosoite

- sähköpostiosoite

- puhelinnumero

- sopimus- ja tilaustiedot


Yhteydenottorekisteri sisältää;

- nimi

- puhelinnumero

- sähköpostiosoite


Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterien tiedot saadaan asiakkaan tilauksen tai yhteydenottopyynnön yhteydessä antamista tiedoista.


Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talous-alueen ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta TT-Kulta Oy:n ulkopuolelle, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa.

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


Tietojen säilytys ja hävittäminen

Asiakasrekisterin tietoja säilytetään asiakassuhteen säilymisen ajan. Tilaus- laskutus- ja maksutietoja säilytetään kuitenkin muun kirjanpitoaineiston tapaan. Tarpeettomiksi käyneet tiedot hävitetään turvallisesti.


Evästeiden käyttö

Voimme käyttää evästeitä, joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatia ja jotka talletetaan käyttäjän tietokoneelle. Evästeiden voimassaoloaika on rajattu, eikä niistä ole vahinkoa käyttäjän koneelle.


Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja paperitulosteina.

Sähköinen rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Ainoastaan nimetyillä
henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat.

Muistoja.fi -verkkokaupan maksutapahtumista ja niiden tietoturvasta huolehtii Checkout.fi –maksupalvelu. Maksutapahtumissa käytetyt
tunnukset eivät välity laskutusrekisteriin.

Tulosteina olevia tietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa tiloissa siten, että ulkopuolisten niihin pääsy on estetty.


Tarkastusoikeus, tarkastusoikeuden toteuttaminen ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat laskutusrekisterissä olevat tiedot. Allekirjoitetulla kirjallisella kirjeellä on mahdollista saada tietää itseä koskevat tiedot maksuttomasti kerran vuodessa. Tarkastuspyyntöihin vastataan viimeistään 1 kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa. Yhteys: Tiia Seppänen, tiia@tt-kulta.fi

Rekisteröidyllä on oikeus esittää pyyntö häntä koskevien tietojen virheellisyyden korjaamiseksi. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Voimme pyytää tarkennusta pyyntöön ja varmentamaan henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelyä. Voimme kieltäytyä pyynnön toteutuksesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.


Tietosuojaselosteen muuttaminen

Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.